Avís legal

A continuació es descriuen el conjunt de condicions, termes, polítiques i limitacions aplicables. Per motius idiomàtics les llengües pròpies vehiculars, català i castellà respectivament, tindran prevalença de validesa legal per sobre de qualsevol altre traducció existent, tant en contingut i sentit com en la seva forma i expressió.

Servei d'atenció al client WeMax

Limitació de responsabilitats

  • WeMax no garantitza la total fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni els seus continguts per motius de: seguretat, tècnics, control o manteniment del servei, falles degudes al servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors, així com per atacs informàtics, ni qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapen al seu control i administració habitual, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat directa, indirecta, especial o derivada.
  • A WeMax valorem en especial la seva salut, és per aquest motiu que recomanem un estil de vida actiu i saludable, que contingui una dieta variada i equilibrada, activitat física diària, òptima hidratació i moderació en el consum d'alcohol i tabac. Tot i que WeMax és un producte natural sense additius, s'aconsella a aquells clients que pateixen; gastritis, osteoporosis, hipertensió o realitzen dietes pobres en sodi o bé es troben sota control mèdic per qualsevol altre motiu, consultin al seu metge la compatibilitat de consum del nostre producte.
  • WeMax adverteix que les imatges mostrades en el seu lloc web no són vinculants i tan sols són orientatives, predominarà en tot cas la descripció textual del producte, bé o servei ofert.
  • WeMax encoratja als seus usuaris a seguir les instruccions que acompanyen el producte adquirit, i en tot cas desconsella qualsevol altre ús que no sigui l'indicat en el producte en qüestió.
  • S'informa que tots els enllaços de pàgines externes, empreses o altres serveis aliens mencionats en aquest lloc web s'empren en caràcter convenient. WeMax s'exonera de qualsevol responsabilitat en tots els efectes que poguèssin derivar-se, igualment tampoc garanteix el compliment conforme l'actual legislació espanyola per part de serveis de tercers. Correspondrà sempre a l'usuari ésser responsable de vetllar pel seu propi interès, així como consultar, llegir i entendre les Polítiques de Privacitat de tercers en cas que existissin.

Disseny i programació web Tuayudainformática