Avís legal

A continuació es descriuen el conjunt de condicions, termes, polítiques i limitacions aplicables. Per motius idiomàtics les llengües pròpies vehiculars, català i castellà respectivament, tindran prevalença de validesa legal per sobre de qualsevol altre traducció existent, tant en contingut i sentit com en la seva forma i expressió.

Servei d'atenció al client WeMax

Política de privacitat

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), l'informem que el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diversos formularis o canals de contacte presents a la pàgina web implica acceptar i consentir expressament el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present Política de Privacitat:

Última revisió 01/01/2015

Disseny i programació web Tuayudainformática